Nề nếp hoạt động Đội

Các hoạt động của Liên đội trường Tiểu học Tây Sơn trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY SƠN

DUY TRÌ NỀ NẾP HOẠT ĐỘNG TRONG MÙA DỊCH COVID 19

    Trước bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, được sự quan tâm chỉ đạo chi bộ, BGH trường tiểu học Tây Sơn. Liên đội nhà trường đã xây dựng kế hoạch năm học và các hoạt động phù hợp với tình hình mới. Mặc dù không tổ chức những hoạt động tập thể ngoài sân trường, song liên đội lại tập trung vào rèn nề nếp cho HS và tăng cường tuyên truyền ý thức cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

   -Kiểm tra thân nhiệt hằng ngày, sát khuẩn… cho học sinh nhằm hạn chế các nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào trường học.

 

  - Măc dù không tổ chức các hoạt động tập thể ngoài sân trường, song liên đội vẫn duy trì  đều đặn nề nếp chào cờ đầu tuần trong lớp. Nhằm nhận xét, đánh giá các hoạt động trong tuần tuyên dương khen thưởng các lớp có nề nếp tốt và triển khai các phong trào trong tuần mới.

 

 

- Liên đội luôn phát huy vai trò tự quản của các em học sinh trong các giờ truy bài. Để giờ truy bài đạt  hiệu quả cao thì cần phải nêu cao vai trò của các em cán bộ lớp cùng với sự giúp đỡ hỗ trợ của đội sao đỏ.

 

 

-Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch ,đôn đốc kiểm công tác vệ sinh của trường, của lớp  

 

 

        Trên đây là những hoạt động thường xuyên của liên đội trường tiểu hoc Tây Sơn trong bối cảnh cả nước cùng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid 19. Các hoạt động tập thể không được tổ chức nhưng những hoạt động rèn nề nếp và công tác vệ sinh ngày càng được tăng cường để góp phần vào thành tích giáo dục chung của nhà trường.Và góp phần chung tay cùng cả nước, địa phương  phòng chống dịch bệnh Covid 19 .