ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY SƠN NHIỆM KÌ 2022 - 2025

      Thực hiện kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 03 tháng 7 năm 2022 của Đảng ủy Thị Trấn Tiền Hải về Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Thị Trấn Tiền Hải nhiệm kì  2022- 2025 và Hướng dẫn số 01- HD/ĐU ngày 03 tháng 7 năm 2022 của Đảng ủy thị Trấn Tiền Hải. Chiều ngày 14 tháng 9 năm 2022 Đại hội chi bộ trường tiểu học Tây Sơn nhiệm kỳ 2022-2025 được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất .

    Về dự và chỉ đạo Đại hội có: Đồng chí Trần Trung Trực – Phó Bí thư Đảng ủy Thị Trấn Tiền Hải và các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ

Đồng chí Trần Trung Trực – phó Bí thư Đảng ủy Thị Trấn Tiền Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội

        Đại hội Chi bộ là sự kiện chính trị quan trọng, Đại hội đã tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 xác định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022-2025; Lựa chọn và bầu vào ban chi ủy khóa mới những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác tốt để xây dựng chi bộ và lãnh đạo nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

       Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban chi ủy  nhiệm kỳ mới gồm 2 đồng chí. Đồng chí Vũ Thị Xuyến được tín nhiệm tái đắc cử làm Bí thư chi bộ, đồng chí Vũ Thị Nhuần  được bầu làm Chi uỷ viên Chi bộ nhiệm kì 2022-2025.

       Với  tinh thần dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ Đảng viên, giáo viên, nhân viên và các tổ chức đoàn thể phát  huy truyền thống của chi bộ đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội nhiệm kì 2022-2025.