Truyện "Niềm vui bất ngờ"- Người thực hiện: Phạm Thị Hiền. GV Trường MN An Ninh